Karlsvognen lej let skurvogne logo
Karlsvognen lej let skurvogne logo

Ofte stillede spørgsmål

Kan vi selv afhente vognen?

Ja – vognen kan afhentes i vores åbningstid kl. 7-16 den første lejedag. OBS! I skal dog sikre jer at den bil i kommer med må køre med vognen, hvilket fremgår af registreringsattesten. Vær også opmærksom på, at der i nogle tilfælde kræves et trailer-kørekort for at man må køre med vognen. Vi hjælper naturligvis gerne med både levering, opsætning og tilslutningen af vognen.

Kan vi selv opstille og tilslutte vognen?

Ja – vi har lavet en lille instruktionsvideo der viser, hvordan man gør. Vejledningen er den samme for alle vogne. OBS! Hvis I har bestilt levering af vognen, vil vi anbefale at lade os klare opgaven. Vi har erfaring med at opstille og tilslutte vognen korrekt, så alt kommer til at virke ordentligt. Hvis der mangler specielle fittings, adaptere, ekstra slanger el.lign. for tilslutning af el, vand og kloak, har vi det med i bilen. Det kan derfor sjældent betale sig at spare opstillingen. Lejer har dog altid ansvaret for at anvise korrekt og godkendt kloak, vandtilslutning og El-stik med jord

Kan vi selv rengøre vognen, når vi er færdig med den?

Slutrengøring af beboelsesvogne og køkkenvogne foretages altid af Karslvognen og betales af kunden. Alle andre vogne er I velkommen til selv at rengøre, eller betale os for at gøre det. Standarden skal være som ved levering af vognen. I kan finde mere information om rengøring af vognen på siden Bo godt.

Hvornår bliver vognen leveret?

Vognen leveres normalvis i tidsrummet kl. 7-14 den første lejedag. Kørselsafdelingen planlægger turene fra dag til dag, så hvis I har brug for at vide det lidt mere præcist, kan I kontakte os dagen før levering. Har I særlige ønsker vedrørende leveringstidspunktet, er det en god idé at aftale dette nærmere i forbindelse med indgåelse af lejeaftalen.

Kan vognene benyttes om vinteren?

Ja – alle vogne er vinterisoleret, og har indbygget varmeinstallation. I perioder med frostvejr udlejer vi varmeslanger til vand- & kloakslanger som sikrer, at vognen kan fungere helt normalt.

Varmetabsberegning…

Udlejer I andre typer vogne, end dem vi kan se på jeres hjemmeside?

Ja – det er kun de mest almindelige vogne der er på vores hjemmeside. Vi udlejer mange andre typer. Kontakt os hvis I har specielle behov, så hjælper vi jer med at finde den bedste løsning.

Hvorfor skal jeg betale 30 dages leje forud?

Du betaler ikke noget depositum inden du får vognen, men du betaler hele tiden 30 dages leje forud. Mindstelejen er 30 dage; lejer du vognen i 22 dage, betaler du for 30 dage. Lejer du vognen i f.eks. 42 dage, så betaler du kun for de dage du har haft vognen – 42 dage. Forudbetalt leje betales retur.

Vi forventer at leje vognen 47 dage, hvad gør vi hvis arbejdet ikke er færdigt?

Når I har modtaget vognen, og der ikke er aftalt andet, har I vognen indtil I ikke skal bruge den mere – med 3 dages opsigelse

Skal vognen opsiges når lejen er slut?

Ja – vognen skal opsiges 3 dage før lejen slutter. Det vil dog være en stor hjælp i vores planlægning, hvis I har mulighed for at give os besked tidligere – gerne 10-20 dage før lejens ophør.

Hvad er forskellen på en Mandskabsvogn og en Multivogn?

Alle vores Mandskabsvogne er med bad og omklædningsskabe, som er et krav fra arbejdstilsynet til skurvogne der benyttes af håndværkere. Se vores Mandskabsvogne her.
Vores multivogne er uden bad og omklædningsskabe, med en enkelt undtagelse. Det er 8 Pers. Multivogn med toilet, hvor der er en model med bad – og en model uden bad. Men begge er uden omklædningsskabe. Se vores Multivogne her.

Hvor mange dage er en "lejemåned"?

Hver månedsleje er lig 30 dage, uanset hvor mange dage der er i måneden. Hvis du vil vide hvad den koster pr. dag, er det månedslejen / 30.

Hvad gør vi, hvis der kommer graffiti på vognen?

Hvis der kommer graffiti på vognen, er det vigtig at få det afrenset snarest, da erfaringen viser at den første graffiti hurtig indbyder andre til at fortsætte. Hvis vognen benyttes i et område, som er meget udsat for graffiti-hærværk anbefaler vi Anti-Graffiti behandling af vognen.

Er det tilladt at ryge i skurvognen?

Nej – alle vores vogne er røgfri. Hvis der ryges i vognen, vil der blive faktureret for ekstra omkostninger til afrensning og evt. omlakering af vognen (kr. 2.500-28.000 + moms)

Kan man drikke vandet i skurvognen?

Selvom vognen er tilsluttet en almindelig drikkevandshane, bør man ikke drikke vandet direkte, da vandtemperaturen i vandslangen let bliver for høj på en solskinsdag. Det gælder også i vinterperioden, hvor man typisk anvender varmeslanger til at holde vandet frostfrit. Vi anbefaler derfor, at man enten køber sit drikkevand på flaske eller, at man koger det først. Vandet er ok til madlavning, tandbørstning m.m. – lidt ligesom når man er på ferie i syden.

Må man have husdyr i vognen?

Nej – alle vores vogne er dyrefri. Hvis der holdes dyr i skurvognen, vil der blive faktureret for ekstra omkostninger til afrensning og evt. nødvendige reparationer (Kr. 500-6.000 + moms)

Sælger I skurvogne?
Kan man bestille ugentlig rengøring af skurvognen?

Ja – I kan bestille rengøring af skurvognen efter behov, eller vi kan lave en aftale om at rengøre vognen med et fast interval fx en gang om ugen.

Må man flytte skurvognen til en anden adresse?

Ja – I er velkommen til at bruge skurvognen på forskellige adresser, når blot I orienterer os om det først.

Hvilke krav er der til energimærkning?

Udgangspunktet er, at en midlertidig opstillet letvogne ikke skal energimærkes, da den ikke skal overholde bygningsreglementets krav til nybyggeri.

Tildeling af energimærkekarakteren refererer til energikravene i bygningsreglementet, og da en midlertidig pavillon ikke skal overholde de energimæssige krav i bygningsreglementet til nybyggeri, kan den dermed heller ikke energimærkes.

I henhold til bygningsreglement er det kun permanente pavilloner, der skal opfylde kravene til nybyggeri, og derfor vil kræve en energimærkning i forbindelse med byggesagsbehandlingen hos bygningsmyndigheden.

Bygningsreglementet, § 287:

  • 287. Midlertidige, flytbare pavilloner skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås underhensyn til pavillonernes anvendelse. Midlertidige, flytbare pavilloner er konstruktioner, der opstilles i 0-5 år og typisk opbygges af flere pavillonmoduler, der opstilles f.eks. som led i renovering af en skole, en børneinstitution eller en kontorbygning eller for at løse et akut pladsbehov, herunder genhusning.
  • Stk. 2. Permanente pavilloner eller pavilloner, der benyttes udover 5 år, skal opfylde de gældende krav til nybyggeriet.

Hvis pavillonen i mindre end 5 år, betragtes den som udgangspunkt som midlertidig, og skal derfor ikke energimærkes.

 

Lisbeth Juhl Christiansen

Fuldmægtig / Advisor

Center for Energiadministration / Centre for Energy Administration